Water of Life Ministries

Voorgangers

Astro & Margo Maijnard

 

Even voorstellen:

Ik ben Astro Maijnard, de voorganger van Water of Life Ministries. Samen met mijn lieve echtgenote, Margo, mag ik door genade van de Heer leiding geven aan deze bijzondere bediening.

In 1990 kwamen wij naar Nederland en mochten enkele jaren dienen in de Gemeente De Bazuin in Amsterdam, gesticht door Apostel Pudsey Meye, daar werd ik ook door hem als ouderling ingezegend en aangesteld.

Nu mogen wij door Gods genade leiding geven aan de Gemeente Water Of Life Ministries in Almere Poort sinds januari 2010 tot heden.

We zijn een snel groeiende Gemeente, die ook in het hart heeft om jongeren in het bijzonder te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus, en waar nodig ze verder te begeleiden.

Zelf zijn we ook ouders van 4 reeds opgegroeide kinderen en mogen we ons ook al grootouders noemen.

De Heer is bijzonder goed!

Water of Life Ministries

 

Water Of Life Ministries is een Volle Evangelie Gemeente, welke Jezus en het Evangelie van God’s Koninkrijk predikt. We doen er natuurlijk ook alles aan om de Bijbel, het door God geïnspireerde, geschreven Woord te onderwijzen.

 

Staat u open voor het Evangelie van Jezus Christus, of bent u zoekende en dorst u naar de Levende God?

Wilt u misschien meer weten over het geloof in Jezus Christus, door wie God, de Schepper van Hemel en Aarde, Zijn Grote Liefde jegens ons getoond en bewezen heeft?

Dan bent u van harte welkom, want het Evangelie van Jezus Christus is een boodschap van Redding, Bevrijding en Genezing! Het is voor een ieder die het wil, want bij God is er geen aanzien des persoons. Jezus is gekomen voor de gehele Mensheid, dus ook voor u die dit nu leest.

Locatie

Sterrenschool De Ruimte

 

Ook in deze tijd nodigt Jezus zelf eenieder die wil en dorst heeft uit om het Levend water bij Hem te komen drinken.

Zie bijvoorbeeld Johannes 7:37-38 in de Bijbel. Jezus is zelf namelijk de Bron van het Levend Water die nooit opdroogt.

 

Wij komen elke zondag

van 11:00 tot 14:00 uur samen.

 

Samenkomsten worden gehouden in Locatie: Sterrenschool De Ruimte ,

Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

 

en natuurlijk is er een kinderclub voor uw kinderen aanwezig.

 

 

 

 

Copyright ©2017 Water of Life Ministries - All Rights Reserved